Cortenový gril M

Ohnisko 100cm – uhlíková oceľ 

Regulácia prívodu vzduch 

Zásobník na popol 

Odkladacie miesta 

+ príslušenstvo

Cena: 1990€
Akciová cena: 1490€

Doprava a inštruktáž k používaniu grilu Leonardo v cene

Rozmery cortenového grilu M

Fotogaléria cortenového grilu M